Mocne i słabe strony

Określanie kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także mocnych i słabych stron było tematem spotkania, które odbyło się 9 stycznia w Hufcu Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) dla uczestników projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Rozmawiano też na temat możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak również technik i metod poszukiwania pracy. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, omówieniu sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, autoprezentacji, analizie lokalnego rynku pracy oraz stworzeniu planu poszukiwania zatrudnienia.