Jak dobrze wybrać zawód

22 grudnia życzeniami radosnych świąt Bożego Narodzenia zakończono w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK) grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”.

Podczas 40-godzinnych warsztatów beneficjenci uzupełnili między innymi wiedzę z zakresu własnej motywacji oraz cech charakteru, które determinują rozwój kariery zawodowej, uczestniczyli w aranżowanych rozmowach kwalifikacyjnych, korzystali z pomocy w opracowywaniu życiorysu zawodowego czy też pisaniu listów motywacyjnych.

Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Młodzież otrzymała również informację o portalu dokariery.pl i zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę” zorganizowanym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.