Trwają zajęcia

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piszu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Dwie dziesięcioosobowe grupy poznają instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć młodzi ludzie przygotują się też do rozmowy kwalifikacyjnej – również poprzez symulację takiej rozmowy.

Na pierwszym spotkaniu młodzież ustaliła zasady, jakie będą obowiązywały na spotkaniach. Każdy opowiedział o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, aby wspólnie pracować na kolejnych zajęciach. Doradca zawodowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i gry symulacyjne przybliżył sytuacje, jakie mogą spotkać młodych ludzi w zawodowym życiu.