Pożyteczny dialog

W Podlaskiej WK ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu jednostkach dla 60 osób w wieku 18-25 lat, w tym dla dziesięciu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie.

Dobiegają tutaj końca zajęcia z doradcą zawodowym. W pierwszym etapie udzielono porad każdemu uczestnikowi z osobna, teraz przyszedł czas na cykl 40 godzin warsztatów, z których część jest kontynuacją poradnictwa indywidualnego i została poświęcona szczegółowej analizie własnej osoby, a druga obejmuje tematykę rynku pracy, m.in. poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradca zawodowy poświęca wiele uwagi przede wszystkim aktywizacji młodzieży poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod i form pracy. Zajęcia w dużej mierze opierają się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami. Dialog i akceptacja sprzyjają efektywności i pozytywnej atmosferze grupowego poradnictwa.