Warsztaty z doradztwa

Predyspozycje zawodowe, mechanizmy rządzące rynkiem pracy, wizytówka zawodowa, kompetencje społeczne i zawodowe to tylko część zagadnień poruszanych przez doradców zawodowych OHP na Warmii i Mazurach na zajęciach przygotowanych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

6 grudnia w Młodzieżowych Centrach Kariery w Kętrzynie i Bartoszycach rozpoczął się cykl zajęć z doradcą zawodowym. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone głównie integracji uczestników, którzy brali udział w ćwiczeniach mających na celu określenie ról w grupach.

Podczas kolejnych spotkań młodzież pozna aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie zabraknie też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Doradca zawodowy wykorzysta metody i narzędzia, które w sposób praktyczny, symulacyjny i interaktywny będą mobilizowały uczestników do refleksji nad swoim życiem zawodowym. Na podsumowanie cyklu warsztatów – dla utrwalenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć – doradca zawodowy z bartoszyckiego MCK zaplanował grę edukacyjną.