Rozśpiewane Andrzejki

Tradycyjnie młodzież z jednostek opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy spotyka się na turnieju wokalnym. Do rywalizacji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie przystąpiło piętnastu młodych ludzi, którzy zmierzyli się z repertuarem disco polo.

Jury składające się z kadry wychowawczej podlaskich jednostek przyznało pierwsze miejsce Sebastianowi Urbanowskiemu z Hufca Pracy w Łomży (na zdjęciu u góry), drugie – Annie Kosakowskiej z Hufca Pracy w Suwałkach, a trzecie – Klaudii Czarnobil z Hufca Pracy w Augustowie. Wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureaci trzech pierwszych miejsc okolicznościowe puchary. Wręczenia nagród dokonała kierownik Zespołu ds. kształcenia, wychowania i refundacji PWK Ewa Kosińska wspólnie z kierownik OSiW w Wasilkowie Małgorzatą Jarczewską.