Młodzież OHP świętuje Niepodległość

Uczestnictwo w uroczystościach, zawodach, prelekcjach, zajęciach, spotkaniach upamiętniających odzyskanie przez Polskę Niepodległości, a także odwiedzanie miejsc pamięci i przygotowywanie kotylionów to już tradycja wśród młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w całej Polsce.

Dolnośląska WK

Młodzież i kadra Hufca Pracy w Jaworze brała udział w inscenizacji przyjazdu Marszałka Józefa Piłsudzkiego, w którego rolę wcielił się jeden z radnych miasta. Następnie wraz z zastępcą komendanta Dolnośląskiej WK OHP Gabrielą Szafarowską delegacja złożyła kwiaty pod Obeliskiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad Faszyzmem. Tego dnia odprawiono też mszę świętą w kościele pw. św. Marcina, a po niej na Jaworski rynek wyruszyła procesja, której przewodniczył św. Marcin na koniu. W jego postać wcielił się absolwent jaworskiego hufca Piotr Zając. Na rynku odbyła się część artystyczna połączona z Jarmarkiem Świętomarcińskim oraz pokazem sprzętu wojskowego.

   

Z kolei uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy w tym roku obchodzili Dzień Niepodległości bardzo uroczyście. Młodzież przygotowała gazetki okolicznościowe, a na zajęciach kół zainteresowań poznała symbole narodowe oraz wykonała biało-czerwone kotyliony i stroiki. 10 listopada, w szkołach, w których kształcą się uczestnicy OHP zorganizowano uroczyste apele połączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. W tym dniu młodzież z pierwszego rocznika wzięła udział w VI Konferencji Regionalistów pod nazwą „Polaków drogi do niepodległości” zorganizowanej w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Z kolei 11 listopada podopieczni hufca złożyli kwiaty i zapalili znicze na Placu Kombatantów w Bielawie.

   

Uroczysty apel w Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczestnicy tamtejszego Hufca Pracy. Przedstawiając montaż słowno-muzyczny młodzież przeniosła swoich kolegów do czasów, kiedy Polski nie było na mapie świata. Inscenizacja przybliżyła okoliczności utraty przez Polskę niepodległości i wydarzenia z okresu zaborów aż do odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Narrację przeplatały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczestników hufca. Ponadto młodzież przygotowała specjalną gazetkę poświęconą patriotyzmowi, którą – odwiedzając poszczególne klasy – prezentowała swoim rówieśnikom.

8 listopada w południe uczestnicy i kadra hufca w Przemkowie wzięli udział w Paradzie Niepodległości zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler. Ubrani w barwy narodowe przeszli ulicami miasta z burmistrzem na czele. Przemarsz zakończył się zgromadzeniem przed Urzędem Miasta i wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego oraz pieśni patriotycznych. Wcześniej młodzież z OHP przygotowała na zajęciach kokardy narodowe, flagi oraz transparenty, a także wzięła udział w spotkaniach wychowawczych pn. „Czym jest dla mnie patriotyzm”.

   

Lubelska WK

Również w jednostkach OHP w Radzyniu Podlaskim i Zamościu upamiętniono 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierownictwo Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, przedstawiciele kadry i reprezentacja Rady Młodzieży wzięli udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny. Następnie w asyście Orkiestry Dętej Państwowej Szkoły Muzycznej, grupy rekonstrukcji historycznej oraz pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Wolności. Orkiestra odegrała hymn narodowy, przy dźwiękach którego została wciągnięta na maszt flaga Polski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili włodarze miasta. Następnie przedstawiciele szkół, przedszkoli, instytucji i urzędów państwowych, stowarzyszeń złożyli kwiaty oraz wieńce przed pomnikiem upamiętniającym walkę o wolność. Z okazji Święta Niepodległości Rada Młodzieży udekorowała budynki Ośrodka flagami narodowymi oraz przygotowała okolicznościową gazetką.

   

Z okazji tak podniosłego święta uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, działający w Radzie Młodzieży i Klubie Aktywnych, przygotowali apel i okolicznościową gazetkę. Młodzież zwróciła uwagę, że Święto Niepodległości jest przede wszystkim świętem radosnym, które powinno powodować w sercach rodaków poczucie dumy narodowej. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za wolną Polskę.

Łódzka WK

Z okazji zbliżającej się 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego młodzież z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli wzięła udział w spotkaniu z prezesem Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardem Juśkiewiczem. Osiemdziesięcioosobowa grupa, w tym podopieczni hufca, wysłuchała interesujących, nieznanych dotąd faktów z życia Józefa Piłsudskiego, który był znany młodym ludziom przede wszystkim jako twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Prowadzący przedstawił również losy rodziny Piłsudskich oraz przytoczył wiele ciekawostek z życia Marszałka.

   

Małopolska WK

Uczestnicy dąbrowskiego hufca spotkali się na zajęciach koła artystycznego, aby wspólnie przygotować się do uroczystości związanych z obchodami 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tematyka niepodległościowa wiąże się z realizowanym w jednostce wojewódzkim programem edukacyjnym „Jestem Patriotą”. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki o drodze Polaków do uzyskania niepodległości – omówiono historię i znaczenie narodowych symboli oraz narodowych barw: bieli i czerwieni. Następnie młodzi ludzie wykonali kotyliony oraz małe chorągiewki w barwach narodowych, które wykorzystają podczas obchodów rocznicowych w swoich środowiskach lokalnych.

Z kolei młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie wybrała się na pieszą wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej celem było dotarcie do klasztoru Dróżkami Maryjnymi oraz do pobliskiego cmentarza wojskowego z czasów I wojny światowej, gdzie znajdują się groby żołnierzy poległych w latach 1914-1915. Trasa biegła z Lanckorony w kierunku Grobku Matki Bożej w Brodach, a następnie Dróżkami do Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie marszu poruszono tematykę zbliżającego się święta 11 listopada. Młodzież wysłuchała opowiadania o poświęceniu i walce młodych żołnierzy walczących o odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Wiele faktów było uczestnikom znanych z lekcji historii, więc chętnie uzupełniali informacje, jak również wyrażali swoje uznanie dla ich rówieśników z tamtego okresu. Po dotarciu na cmentarz młodzież oddała hołd żołnierzom zapalając znicze.

   

Patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowali z okazji zbliżającego się święta podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Zebrani w zadumie i skupieniu wysłuchali opowieści o wydarzeniach poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku, od pierwszych rozbiorów. Ważną częścią całej akademii było wykonanie przez młodzież pieśni i wierszy patriotycznych nawiązujących do tamtych lat. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć uczucia walczących o niepodległość Polaków. Tego typu inicjatywy pozwalają rozwijać i kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie młodego pokolenia.

Uczestnicy Hufca Pracy w Proszowicach spotkali się w hufcu – w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Jestem Patriotą” – w związku ze zbliżającą się 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas zajęć wychowawczych poszerzono wiedzę młodzieży o wydarzeniach z dnia 11 listopada 1918 r. podając wiele przykładów bohaterskiej walki Polaków o suwerenność Ojczyzny. Następnie uczestnicy przygotowali biało-czerwone flagi i kotyliony oraz śpiewali pieśni patriotyczne. Spotkanie było dla uczestników hufca cenną i atrakcyjną lekcją historii.

9 listopada młodzież z Hufca Pracy w Myślenicach udała się na myślenicki rynek przed Pomnik Niepodległości, aby oddać hołd bohaterom narodowym, a następnie zwiedzić okolicznościową wystawę w Muzeum Niepodległości. Tam też uczestnicy wysłuchali prelekcji pt. „Myśleniczanie w Legionach Polskich 1914-1918”. Wcześniej odbyło się w siedzibie hufca okolicznościowe spotkanie poświęcone wydarzeniom historycznym z 1918 roku, które umożliwiły odrodzenie się państwa polskiego. Uczestniczki hufca wykonały także okolicznościowe kotyliony.

   

Podkarpacka WK

Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 9-1 Hufcu Pracy w Rzeszowie przygotowano okolicznościową gazetkę. Odbyła się też pogadanka o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli, adiutancie marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwieńczeniem obchodów był udział młodzieży w uroczystej akademii, w której trakcie oddano hołd wszystkim Polakom, którzy wywalczyli niepodległość naszej Ojczyzny.

Tego samego dnia delegacja Rady Młodzieży z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie wybrała się na krośnieńską starówkę pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W planie obchodów był również uroczysty apel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie oraz zwiedzanie wystawy broni historycznej i współczesnej zorganizowanej w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Krośnie. Kolekcjonerzy zaprezentowali na niej broń palną z różnych okresów historycznych, m.in. I i II wojny światowej, jak również broń czarnoprochową oraz współczesną będącą na wyposażeniu różnych formacji mundurowych. Organizatorem wystawy było Karpackie Muzeum Broni i Wyposażenia Wojskowego z siedzibą w Krośnie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz klub strzelecki „Husaria” Krosno.

   

Młodzież z innego krośnieńskiego hufca (9-10), po prelekcji w szkole uczciła Niepodległość biorąc udział w uroczystej mszy świętej w Kościele o.o. franciszkanów, a także w akademii poświęconej pamięci walczących o niepodległą Polskę. Natomiast w Miejskim Zespole nr 5 uczniowie wzięli udział w akademii, a następnie „Bitwie na głosy”, podczas której wykonywano pieśni patriotyczne.

   

„Uczmy młodych nie bać się żywej historii” – pod takim hasłem rozpoczęły się zajęcia historyczne w przeddzień Święta Niepodległości, w których uczestniczyli podopieczni Hufca Pracy w Jarosławiu. Nie zabrakło też okolicznościowej akademii, podczas której w rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego wcielił się komendant hufca Andrzej Kuca. W trakcie występu młodzi aktorzy odśpiewali pieśni patriotyczne. Kolejną częścią uroczystości było zapalenie przez delegację Hufca Pracy znicza pod popiersiem Marszałka Piłsudskiego.

W innym podkarpackim mieście – Przemyślu obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” oraz Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Augustino”. Następnie zebrani przemaszerowali pod Pomnik Orląt Przemyskich, składając po drodze kwiaty przy popiersiu i tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W warcie honorowej pod Pomnikiem Orląt Przemyskich znaleźli się także podopieczni miejscowego Hufca Pracy.

   

Zbliżające się Święto Niepodległości skłoniło uczestników i kadrę Hufca Pracy w Stalowej Woli do wizyty na Cmentarzu Komunalnym i zapalenia tam znicza przed zbiorową mogiłą bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, rozstrzelanych za działalność konspiracyjną oraz mieszkańców miasta i okolic, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Wyjście to było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat poświęceń, do jakich zdolni byli nasi przodkowie, którzy walczyli, oddając własne życie za wolną Polskę.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu oddała cześć żołnierzom poległym podczas bitwy w trakcie I wojny światowej w Równem i Rogach. Na miejscu kierownik Ośrodka Małgorzata Frączek przedstawiła historię walk toczących się na terenie miejscowości, po czym zapalono znicz dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy. Na cmentarzu w Rogach są pochowani żołnierze, którzy zginęli w walkach pod Gorlicami w 1915 r., kiedy to wojska armii niemieckiej i austro-węgierskiej przełamały front rosyjski. Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi powstał w 2000 roku pomnik.

   

Młodzież z Iwonicza uczestniczyła także wraz z dziećmi ze środowiska lokalnego w zajęciach plastycznych, podczas których wykonano 9 listopada gazetkę okolicznościową oraz kotyliony. Najpierw jednak odbyła się pogadanka na temat symboli narodowych, po czym odśpiewano hymn państwowy. Uczestnicy recytowali również wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Na gazetkę dzieci wykonały symbole narodowe – flagę i godło, wycięły biało-czerwone kwiaty oraz umieściły na niej portret Józefa Piłsudskiego. W pracach pomagali im podopieczni Ośrodka, których dodatkowym zadaniem tego dnia było wykonanie kotylionów. Zajęciom towarzyszyło śpiewanie pieśni patriotycznych: „Wojenko, wojenko”, „My Pierwsza Brygada”, „Pierwsza Kadrowa”, „Płynie Wisła, płynie” oraz „Przybyli ułani”.

   

W siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie odbyło się przesłuchanie muzyczne uczestników OHP biorących udział w „Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP” organizowanym przez Małopolską WK OHP oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, rozwijanie pasji wokalnych inspirowanych historią i sztuką oraz umożliwienie prezentacji tych umiejętności. Przedsięwzięcie przyczynia się również do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego kraju i regionu. Wśród śpiewających uczestników znaleźli się: uczestnik Dawid Tyczka z Sanoka („Pytasz mnie”), Aleksandra Dudek oraz Aleksandra Kostkiewicz z Przemyśla („Niepodległa, niepokorna”), Sylwia Widz („Taki kraj”), Krystian Wiśniowski z Marią Sobolak („Ojczyzno ma”) z Iwonicza. Konkurs ogólnopolski odbędzie 18 listopada br.

   

W przededniu zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości młodzież z hufca w Tarnobrzegu wzięła udział w zajęciach wychowawczych, w trakcie których omówiono znaczenie daty 11 listopada. Uczestnikom przedstawiono kalendarium dochodzenia Polski do niepodległości, dzieje obchodów tego święta w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w okresie powojennym, kiedy to obchody święta nie były legalne. Omówiono rolę, jaką odegrał marszałek Józef Piłsudski i przybliżono postacie osób mających także olbrzymi wpływ na odzyskaną przez nasz kraj niepodległość, jak Ignacego Mościckiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa. Uczestnicy wykonali okolicznościową gazetkę, a uzyskaną wiedzę utrwalili, rozwiązując okolicznościowy test. Przypomniane zostało również znaczenie symboli narodowych oraz wymagane wobec nich postawy. Młodzież zachęcono również do czynnego włączenia się w lokalne obchody Święta Niepodległości.

Podlaska WK

Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Kolnie, w których uczestniczyła kadra i uczestnicy miejscowego Hufca Pracy odbyły się w parku miejskim. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, a także koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zespołów działających przy KOKiS. Miejscowi harcerze odczytali apel poległych, a delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Kolnie, w których uczestniczyła kadra i uczestnicy miejscowego Hufca Pracy odbyły się w parku miejskim. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, a także koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zespołów działających przy KOKiS. Miejscowi harcerze odczytali apel poległych, a delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

   

Wśród obecnych byli m.in.: poseł Lech Kołakowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, zastępca prezesa podlaskiego ARiMR Beata Orzołek, zastępca Prezesa KRUS w Warszawie Adam Wojciech Sekściński, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski, Dziekan Kolneński ks. kan. Stanisław Uradziński, władze miasta i powiatu, radni, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek samorządowych, organizacje działające na terenie Kolna, uczniowie oraz mieszkańcy Kolna. Po głównych uroczystościach zebrani przeszli ulicami miasta na cmentarz komunalny, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych pod Lemanem i przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Dla upamiętnienia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży, gdzie kształcą się podopieczni tamtejszego Hufca Pracy, odbył się uroczysty apel, przygotowany przez uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Tego dnia po montażu słono-muzycznym odbyło się uroczyste zaprzysiężenie pocztu sztandarowego szkoły.

   

W Hufcu Pracy w Zambrowie członkowie Klubu Aktywnych zorganizowali zajęcia, podczas których młodzież wykonywała kotyliony dla wszystkich uczniów szkoły. Zostały one wykorzystane na uroczystym apelu 8 listopada. Wtedy to zaprezentowano również inscenizację na temat bohaterów walczących o wolną Polskę.

   

Pomorska WK

Dzień Niepodległości kadra i uczestnicy Hufca Pracy w Słupsku świętują od kilku dni. We wszystkich klasach toczą się rozmowy na temat trudnej drogi Polski do wolności, która po 123 latach niewoli, znowu znalazła się na mapie świata. Omawiane są także postaci wybitnych Polaków znanych ze swoich dążeń niepodległościowych. Uczestnicy wzięli też udział w zajęciach plastycznych, podczas których projektowali plakat na Święto Niepodległości. Gotowe prace zostały wyeksponowane na tablicy w siedzibie hufca. Dużą atrakcją było obejrzenie wystawy pn. „Wódz, bohater niepodległej Rzeczypospolitej” zorganizowanej w domu kultury, gdzie była też okazja do zapoznania się z różnorodnością zbiorów znajdującej się tam biblioteki.

   

Świętokrzyska WK

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Starachowicach, w których wzięła udział kadra i młodzież miejscowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP rozpoczęły się od mszy św. za ojczyznę w kościele pw. Wszystkich Świętych. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Niepodległości, gdzie głos zabrali poseł Krzysztof Lipiec i Starosta Starachowicki Danuta Krępa. Na zakończenie delegacje władz, organizacji społecznych, ugrupowań politycznych, służb mundurowych, OHP i placówek oświatowych złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Tego samego dnia grupa podopiecznych starachowickiego Ośrodka OHP wybrała się do miejscowego Centrum Kultury, gdzie śpiewano patriotyczne piosenki.

   

Zachodniopomorska WK

W Dębnie 11 listopada uroczystości, w których wzięli udział podopieczni miejscowego hufca wraz z komendantem rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej przez proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie poszczególne delegacje, w tym OHP, złożyły kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego w centrum Dębna.

Delegacja młodzieży ze szczecineckiego Hufca Pracy udała się 10 listopada pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i oddać hołd Wielkiemu Polakowi. Tę szczytną inicjatywę młodzieży poprzedziły zajęcia edukacyjne zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu „Polska – moja Ojczyzna, mój Dom” dla uczniów II i III klasy Gimnazjum dla Dorosłych. Prowadząca je komendant hufca Elżbieta Niepelt przypomniała młodzieży drogę Polski do niepodległości podkreślając, że Narodowe Święto Niepodległości to przede wszystkim czas radości. Zachęcała do spędzenia go w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych w Szczecinku, m.in. Nocnym Spotkaniu Biegowym, które rozpocznie się 10 listopada o godzinie 19.00 czy też mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny.

   

Również 10 listopada w Hufcu Pracy w Trzebiatowie odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy pod opieką wychowawcy Barbary Kuriaty w ramach działającego w hufcu koła historyczno-patriotycznego, a także wojewódzkiego programu edukacyjno-patriotycznego „Polska Moja Mała Ojczyzna, Mój Dom” przygotowywali się przez dwa tygodnie do wystąpienia na szkolnej akademii. Wśród obecnych na apelu byli członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Przygotowany montaż słowno-muzyczny był poświęcony ojczyźnie i wolności. Hufiec odwiedzili też Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, dyrektor Biura Komendy Dariusz Pisarski oraz kierownik Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Joanna Maciurzyńska, którzy wraz z przedstawicielami GRH „Nałęcz” złożyli kwiaty przy głazie z tablicą upamiętniającą generała Stanisława Nałęcz-Komornickiego.

   

CKiW w Tarnowie

Z tej okazji w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie zorganizowano turniej strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Dyrektora Centrum. Do udziału w zawodach, poza drużyną gospodarzy, zaproszono trzyosobowe reprezentacje z zaprzyjaźnionych szkół z regionu tarnowskiego. Młodzież rywalizowała na nowej strzelnicy CKiW wyposażonej w transportery tarcz, kierunkowe oświetlenie, kulochwyty i wykładziny zapobiegające rykoszetom. Uczestnicy zawodów oddawali po trzy strzały próbne, następnie pięć strzałów zaliczanych do punktacji zawodów. Indywidualnie pierwsze miejsce zajęła Klaudia Ryba z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Św. Jana Pawła II w Gromniku, drugie – Artur Żrałka z CKiW OHP w Tarnowie, a trzecie – Wojciech Hebda z tarnowskiego Zespołu Szkół Budowlanych. Z kolei drużynowo największą liczbę punktów uzyskała reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku zdobywając tym samym główne trofeum turnieju – Puchar Dyrektora CKiW OHP w Tarnowie.

   

9 listopada w tarnowskim Centrum odbył się Dwubój Patriotyczny, w skład którego wchodził bieg z pochodniami oraz strzelanie na nowo otwartej strzelnicy. Do zawodów przystąpiło sześć drużyn, w tym jedna złożona z kadry OHP i dwie z Zespołu Szkół Niepublicznych. Bezpośrednio po zakończeniu biegu wszyscy uczestnicy uroczystości zgromadzili się na parkingu, gdzie utworzono biało-czerwoną kartoniadę i odpalono race w barwach narodowych. Uroczystość wręczenia nagród zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

   

Z kolei 10 listopada reprezentacja Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie wzięła udział w XXIX Małopolskim Złazie Patriotyczno-Turystycznym „Szlakiem Legionistów” – Łowczówek 2017. W rajdzie uczestniczyła grupa młodzieży – aktywni uczestnicy zajęć na świetlicy środowiskowej CKiW OHP oraz opiekunowie. Młodzież oddała hołd osobom spoczywającym na cmentarzu składając wieniec, zapalając zniczy oraz odmawiając modlitwę. Na zakończenie Złazu ogłoszono wyniki następujących konkursów: Konkurs Wiedzy Historycznej, Konkurs Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć” Konkurs Pieśni Patriotycznej. Tarnowskie Centrum zajęło drugie miejsce w XXI Konkursie Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć” (kategoria szkoły ponadgimnazjalne) oraz trzecie w Plebiscycie Publiczności XXI Konkursu Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć” w Łowczówku. To wielkie wyróżnienie i ogromna motywacja do dalszej pracy dla młodzieży, która w czasie wolnym od zajęć szkolnych uczestniczy w szeregu zajęć oferowanych przez świetlicę środowiskową. I tak pod czujnym okiem pani Renaty Krakowiak powstał wieniec na zajęciach plastycznych, który w Łowczówku podobał się najbardziej.