Tarnów: Otwarcie strzelnicy

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie uroczyście otwarto strzelnicę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor CKiW OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach, główny wykonawca strzelnicy, a zarazem opiekun sekcji strzeleckiej działającej przy Centrum Artur Obuszko oraz jeden z uczestników.

Remont pomieszczenia trwał kilka miesięcy, ale dzięki zaangażowaniu i staraniom dyrekcji i pracowników CKiW OHP udało się doprowadzić do finalnego uruchomienia strzelnicy otwierając tym samym kolejny etap w doskonaleniu jakości i umiejętności strzeleckich młodzieży CKiW. Zebranym podczas otwarcia przedstawiono możliwości taktyczno-techniczne obiektu.