Przysięga „Strzelców”

Uroczyste zaprzysiężenie członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, wśród których są uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu, odbyło się 27 sierpnia.

Młodzi ludzie złożyli uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie na sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (zdjęcie u góry). Związek Strzelecki to organizacja proobronna i społeczno-wychowawcza, której początki sięgają okresu zaborów, kiedy to przygotowywała kadry do walki o niepodległość Polski. Odegrała także znaczącą rolę w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej.

Podczas zaprzysiężenia byli obecni m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, toruński radny Karol Maria Wojtasik, komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie Marek Matuła, przedstawiciel Wojewódzkiego Komendanta OHP koordynator ds. kształcenia i wychowania Małgorzata Tokarska oraz p.o. komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu Kamila Jabłońska. Zaproszeni goście pogratulowali młodzieży patriotycznej postawy podkreślając jednocześnie wagę zobowiązań, które podjęli wstępując w szeregi związku.

Pomysłodawcą utworzenia Jednostki Strzeleckiej w Toruniu i jej dowódcą jest Adam Ślusarski, na co dzień redaktor Telewizji „Trwam”.