Zmiany kadrowe

11 sierpnia 2017 roku Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Mazowieckiej WK w Warszawie p. Wiesława Leszko. Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK został p. Jacek Zbigniew Figiel.