Wizyta Komendanta Głównego OHP w Roskoszy

Komendant Główny OHP wizytował 21 lipca Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie m.in. spotkał się z młodzieżą biorącą udział w kursach cukiernictwa i kowalstwa, odbywających się w ramach cyklu szkoleń w tzw. ginących zawodach.

Od końca maja br. do końca września będą odbywać się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy szkolenia zawodowe w zakresie tzw. zawodów ginących. Komenda Główna zorganizowała 19 grup szkoleniowych, których uczestnicy będą szkolić się w sześciu zawodach: cukiernika, piekarza (wg dawnych receptur), kowala, kamieniarza/brukarza, stolarza/kołodzieja i zduna.

ros1W cyklu szkoleń weźmie udział ponad 200 osób – pełnoletnich uczestników lub absolwentów OHP, którzy mają już zawód wyuczony (bądź przygotowanie do jego wykonywania) pokrewny z zawodem proponowanym w trakcie szkolenia. Młodzież poznaje tradycyjne metody pracy w danym zawodzie, bierze również udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, legitymujących się uprawnieniami w zakresie nauki zawodów ginących.

Szkolenia trwają średnio 12 dni i każde z nich kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Nabycie umiejętności związanych z ginącymi zawodami otwiera przed młodymi ludźmi możliwość podjęcia działalności gospodarczej, w tym samozatrudnienia. Tym bardziej, że na rynku konsumenckim coraz bardziej popularne stają się wyroby tradycyjne i ekologiczne.

Należy dodać, że Centrum w Roskoszy ma bardzo dobre zaplecze do nauki zawodów ginących. To tutaj powstała w 2015 r. wioska ginących zawodów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wioskę wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, a w jej obiektach znalazły miejsce pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.