Pierwsza sesja w Laboratorium Innowacji

Młodzież gimnazjalna z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu (Lubuska WK) jako pierwsza uczestniczyła 16 marca w inauguracyjnej sesji Innowacyjnego Laboratorium i-Lab w Młodzieżowym Centrum Kariery i Wymiany Międzynarodowej OHP w Sulęcinie.

Laboratorium, które powstało pod koniec 2016 r roku to innowacyjna i inspirująca metoda rozwiązywania problemów i tworzenia nowych rozwiązań, zaprojektowana tak, aby przenosić uczestników z ich codziennego środowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu. Metoda i-Labu zakłada współistnienie i wzajemne przenikanie się trzech elementów: otoczenia, technologii i techniki moderowania.

„Jak motywować koleżanki i kolegów do zdobywania zawodu?” to temat pierwszej sesji, podczas której uczestnicy OHP z Międzyrzecza wypracowali – za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego – kilka dobrych pomysłów do realizacji w swoim Ośrodku. W sesji pomagali moderatorzy – doradcy zawodowi z Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, którzy uzyskali stosowne uprawnienia w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.

W planach rozwoju i promocji i-Lab jest poszerzanie możliwości wykorzystania laboratorium dla potrzeb jednostek OHP z całego kraju, w rozwiązywaniu różnych problemów, kreowania nowych pomysłów w zależności od potrzeb.