Najlepsi w Wielkopolsce

16 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych Wielkopolska WK OHP w Poznaniu rozstrzygnęła wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” z zakresu prawa pracy i BHP.

Zadaniem uczestników konkursu wyłonionych w eliminacjach hufcowych było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących zagadnień z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktycznej ochrony zdrowia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W jury zasiedli pracownicy Wielkopolskiej Komendy OHP: przewodniczący – specjalista ds. BHP Andrzej Samulczyk oraz członkowie: Sławomir Zaprzałka i Daria Odważna z Zespołu ds. kształcenia i wychowania. Pierwsze miejsce zajęła Marlena Przybył (na zdjęciu u góry) z 15-5 Hufca Pracy w Ostrzeszowie (42 pkt.) i to ona będzie reprezentować Wielkopolskę w ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w dniach 9-12 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK). Druga była Dżesika Antczak z 15-42 Hufca Pracy we Wrześni (36 pkt.), a trzecia – Anna Dziuba z 15-1 Hufca Pracy w Kaliszu (35 pkt.).