Dobry start

W jednostkach Dolnośląskiej WK OHP trwa realizacja projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Część uczestników projektu bierze udział w praktycznej nauce jazdy w ramach kursu prawa jazdy kat. B zorganizowanego przez Auto-Szkołę KAM z Ząbkowic Śląskich. Po zakończonych w styczniu zajęciach teoretycznych pięcioro uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich oraz siedmioro uczestników z MCK w Ziębicach przygotowuje się już do egzaminu państwowego, ucząc się poruszania po placu manewrowym oraz uczestnictwa w ruchu drogowym.

Z kolei w przemkowskim hufcu rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy Moniką Szwed-Zyśk, podczas których 10-osobowa grupa poznaje najważniejsze zagadnienia z rynku pracy, m.in. metody poszukiwania pracy, możliwe formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę. Indywidualne zajęcia pozwalają na lepsze przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także poznanie zasad procesu rekrutacji i selekcji pracowników oraz praw i obowiązków pracownika. Zajęcia z pośrednikiem pracy pozwolą na ustalenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

 

www.dreamsart.pl