Rozdanie nagród

Działające w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzozowie rozdało 22 grudnia nagrody uczestnikom konkursu pn. „Ekonomia – Moja przyszłość zawodowa”. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie (współorganizator konkursu), do którego uczniów było skierowane przedsięwzięcie.

Nagrody i dyplomy zdobywcom pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca wręczyli dyrektor CEiPM w Krośnie Dariusz Paczosa wraz z dyrektorem ZSE Jerzym Olearczykiem. Również pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Dyrektor Dariusz Paczosa pogratulował młodzieży, dziękując jednocześnie za liczne uczestnictwo w konkursie. Na zakończenie przekazał także całej społeczności szkolnej najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku.

bzozow2