Mikołajkowe targi pracy

Z udziałem zastępcy prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego odbyły się 29 listopada Mikołajkowe Targi Pracy, które zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we współpracy z Centrum Kształcenia i Wychowania.

Odwiedzający targi, młodzież ucząca się, która chciała znaleźć zatrudnienie przy pracach sezonowych związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz bezrobotni, mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnymi pracodawcami na 17 stoiskach wystawienniczych. Przedstawiciele firm oferowali blisko 150 miejsc pracy na takie stanowiska jak np.: pomoc przy produkcji, sprzedawca, kucharz gastronomii, pracownik hali do obsługi stoiska sprzedaży karpi, pracownik do inwentaryzacji, animator zabaw czy konsultant telefoniczny. Oferty pracy prezentowali również pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie krakowskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informowali o możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych w ramach sieci EURES oraz udzielali porad z zakresu doradztwa zawodowego.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Młodzieżowego Biura Pracy, przy którym pośrednicy pracy prezentowali oferty pozyskane od tych pracodawców, którzy nie mogli przybyć osobiście na targi. Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz doradcy zawodowi z tarnowskiego CEiPM udzielali informacji związanych z planowaniem kariery zawodowej, wyborem odpowiednich kierunków kształcenia. Z kolei doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie przeprowadzili zajęcia pod hasłem: „Moja firma – krok po kroku”, których celem było zaprezentowanie podstawowych cech, funkcji i mechanizmów rynku pracy. Młodzi ludzie poprzez udział w grze planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu” przekonali się jak w praktyce działają popyt, podaż i cena. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z pracodawcą – osobą, która z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą.

W uroczystym otwarciu targów wzięli również udział dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie Adam Potempa, kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Anna Michałek-Kiełbasa oraz dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach.

 

Otwarcie Mikołajkowych Targów Pracy, od lewej: kierownik Zespołu Zamiejscowego WUP w Krakowie Anna Michałek-Kiełbasa, zastępca prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie Adam Potempa, dyrektor CKiW OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach.