Dzień ze specjalistami rynku pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie zorganizowało 25 listopada Dzień ze specjalistami rynku pracy pod hasłem „Moja kariera w moich rękach”.

dzienwama2Celem inicjatywy było zaprezentowanie usług rynku pracy w tym: kursów i szkoleń, projektów, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodym ludziom nawiązania bezpośredniego kontaktu i skorzystania z konsultacji ze specjalistami OHP. Przedsięwzięcie było skierowane do młodzieży kończącej edukację w szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego.

Podczas zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz spotkaniu w węgorzewskim Powiatowym Urzędzie Pracy specjaliści z olsztyńskiego Centrum oraz Młodzieżowych Centrów Kariery w Giżycku i Kętrzynie zapoznali uczestników z oferowanymi usługami rynku pracy. Była to tez okazja do przekazania informacji na temat realizowanych projektów – „Obudź swój potencjał – YEI” oraz „Akcja aktywizacja – YEI”, a także Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które jest platformą dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem na rynku pracy.