Bądźmy żywą legendą

„Let’s be alive legend” – to nazwa projektu wymiany międzynarodowej, który rozpoczął się 31 stycznia w Olsztynie, a został zainicjowany przez uczestników mrągowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP (Warmińsko-Mazurska WK) działających w grupie „Dream Team”. Jego głównym celem jest integracja, poznawanie innych kultur oraz rozwijanie zainteresowań.

Uczestnicy OHP wraz z rówieśnikami z Estonii, Włoch, Litwy i Macedonii postanowili wykorzystać swoją wspólną pasję – aktorstwo – do przeprowadzenia dyskusji na temat różnorodności kulturowej. Zajęciom, których celem jest wzbudzenie refleksji nad własną tożsamością narodową, towarzyszą warsztaty teatralne, podczas których młodzi ludzie doskonalą umiejętność gry aktorskiej.

Równocześnie uczą się impostacji głosu, pisania scenariuszy i reżyserii, doskonaląc przy tym język angielski oraz poznając kulturę i obyczaje innych narodów. Ważnymi punktami programu są też pantomima i warsztaty lalkarskie.

Podczas pobytu w Olsztynie młodzież w międzynarodowych zespołach przygotowuje przedstawienia oparte na legendach narodowych. Nie brakuje też zabaw integracyjnych i wieczorów kulturowych.

Podsumowaniem tygodniowych zmagań będzie wspólnie wyreżyserowany spektakl zainspirowanym regionalnymi legendami poszczególnych państw. Aktorzy-uczestnicy projektu wystąpią przed dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Rusi.

Projekt wymiany międzynarodowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Młodzież.