Stworzyli nowe gry

Radość z poznawania nowych ludzi, uczenia się od siebie, wspólnej pracy i zabawy. Tak krótko podsumować można atmosferę wymiany międzynarodowej „Fabryka gier”, która odbyła się w dniach 10-18 stycznia w Olsztynie. W projekt zaangażowała się młodzież z pięciu krajów – Estonii, Włoch, Litwy, Rumunii, a także Polski, którą reprezentowali uczestnicy elbląskiego Hufca Pracy (Warmińsko-Mazurska WK), działający w grupie pn. „Helping Hands”.

Głównym celem projektu była integracja i poznawanie innych kultur oraz szukanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego. Przez kilka dni uczestnicy projektu grali w tradycyjne gry, znane ich dziadkom i rodzicom. Stanowiły one inspirację do stworzenia własnych, oryginalnych zabaw.

W efekcie powstało pięć nowych gier: „Łowca”, „Wiedźmin”, „Wytrenuj swoje ciało”, „Palec śmierci” i „Nie dotkniesz mnie”. Nowe gry zostały zaprezentowane dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Rusi. Zasady nowo powstałych gier znajdą się na ulotkach, które zostaną rozpowszechnione w jednostkach OHP w regionie oraz krajach partnerskich.

Spotkanie przedszkolaków i uczniów z zagranicznymi gośćmi było nie tylko dobrą okazją do wspólnej zabawy, ale także do zdobycia wiedzy na temat innych krajów Unii Europejskiej.

W trakcie pobytu zagranicznych gości w Polsce, odbył się również wieczór międzynarodowy, podczas którego uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat innych krajów, ich kultury, tradycji i tańców narodowych. Istotnym elementem projektu było też zwiedzanie Olsztyna.

Projekt „Fabryka gier” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.