Grudniowe Targi

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorska WK) odbyły się 12 grudnia Grudniowe Targi Pracy zorganizowane przez lokalne Młodzieżowe Centrum Kariery.

Przewodnie hasło tegorocznych targów to „Postaw na pracę”. Uroczystego otwarcia dokonała Wojewódzka Komendant OHP w Toruniu Małgorzata Taranowicz. Do udziału, jako wystawcy zostali zaproszeni pracodawcy i instytucje z terenu powiatu grudziądzkiego i Grudziądza oraz lokalne przedstawicielstwa ogólnokrajowych agencji pracy. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele służb mundurowych: wojska, straży pożarnej i służby więziennej.

Odwiedzający mogli się zapoznać z propozycjami zatrudnienia stałego i krótkoterminowego, ofertą szkoleń oraz praktyk i staży. Przygotowano prezentację oraz udzielano informacji na temat poszukiwania pracy za granicą w ramach sieci EURES. Firmy przyjechały z ofertą ok. 130 miejsc pracy.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania zaprezentował prace wykonane w czasie praktyk zawodowych przez uczestników OHP. Podczas indywidualnych rozmów młodzież miała okazję poznać zakres usług doradcy zawodowego. Z kolei bezpośredni kontakt z pracodawcami dał młodym ludziom możliwość poznania oczekiwań pracodawców, jak i zaplanowania swojej ścieżki zawodowej.