Wiedzą, jak pomagać

Wychowankowie jednostek OHP z Poznania, Chraplewa, Śremu, Kłecka, Wrześni oraz Niechanowa wzięli udział 19 listopada w Regionalnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Młodzieży OHP.

Celem konkursu jest nauczenie uczestników stosownego zachowania i właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz oswojenie ich z nieprzewidzianymi, nagłymi wydarzeniami, które wymagają interwencji otoczenia.

Młodzi ludzie starali się jak najlepiej wykazać wiedzą przedmedyczną oraz sprawnością w trakcie wykonywania czynności poprzedzających przybycie lekarza. Chociaż konkurencje były przeprowadzane w symulowanych sytuacjach, to dotyczyły incydentów, które mogą się wydarzyć w realnym świecie.

Po zakończonych konkurencjach z uwzględnieniem reguł fair play, jury konkursowe ogłosiło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, drugą lokatę przyznano młodzieży z Hufca Pracy we Wrześni, a trzecie – reprezentacji Hufca Pracy ze Śremu.