Praca dla niepełnosprawnych

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP zaprezentowała swoją ofertę podczas odbywającej się 20 listopada Giełdy Pracy Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie odbyło się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z inicjatywy rzeszowskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Wśród gości zaproszonych do uroczystego otwarcia giełdy znaleźli się m.in. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, dyrektor rzeszowskiego oddziału PFRON Maciej Szymański, Wojewódzki Komendant Podkarpackiej WK OHP Jerzy Cypryś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Żurowska.

W giełdzie wzięło udział 20 wystawców, którzy zaprezentowali łącznie 60 ofert pracy, w tym także Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP. Odwiedzający zapoznali się z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych. Pośrednicy pracy informowali zainteresowanych o dostępnych propozycjach zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, które są zamieszczone w bazie OHP.