O zrównoważonym rozwoju

Wychowawcy z Hufca Pracy w Polkowicach (Dolnośląska WK) wzięli udział w XII edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne”, która odbyła się 14 listopada na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno świata nauki, którzy m.in. zaprezentowali wyniki badań prowadzonych przez polskie uczelnie wyższe (UWr, PWr, UE we Wrocławiu, UMK w Toruniu, UZ, Dolnośląska Szkoła Wyższa i UJW w Polkowicach), jak i dużych, nowoczesnych przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych, tzw. liderzy postępu technicznego. Audytorium składało się z młodzieży, słuchaczy uniwersytetu III wieku oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz „rynków pracy”.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia poświęcone m.in. zrównoważonemu rozwojowi miejskiemu, roli dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu społeczności lokalnej, współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim, zagrożeniom ekologicznym oraz przedsięwzięciom proekologicznym w związku ze szkolnym doradztwem zawodowym.

Dla wychowawców OHP najbardziej wartościowy okazał się wykład prof. nadzw. dr hab. Euniki Baron-Polańczyk „Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT”. Prelegentka podkreślała, że narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej mogą stanowić takie same środki dydaktyczne jak kreda i tablica. Zadaniem nauczycieli zaś jest nauczenie młodzieży systemu wartościowania pozyskanych informacji oraz ich interpretacji. Idea ta dobrze komponuje się z założeniami zajęć w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Strefy Ekonomicznej podsumowali prowadzone przez przedsiębiorców działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z MEN w zakresie szkolenia specjalistów w nowych technologiach.

Podczas konferencji kadra wychowawcza polkowickiego hufca uporządkowała swoją wiedzę na tematy spoza podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, dzięki której będzie mogła skuteczniej tłumaczyć młodzieży zachodzące zmiany w otaczającym świecie.