Spotkanie z Komendantem Głównym OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 8 listopada z wizytą w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Celem wizyty było przekazanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP Urzędowi Gminy w Gaci. W trakcie pobytu odbyło się też spotkanie z pracownikami Biura Wojewódzkiej Komendy OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy. Komendant Główny przedstawił dalsze plany działalności, podkreślając jak ważna jest rola OHP w kształceniu zawodowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem z systemu oświaty. Podkreślił również fakt, że Podkarpacka WK osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników wykonania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Poruszono również sprawy związane z rekrutacją do unijnych projektów „Akcja aktywizacja – YEI” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

komglow2  komglow3

Na zakończenie spotkania Komendant Główny poruszył kwestię roli i znaczenia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, będącego jedynym ośrodkiem stacjonarnym na Podkarpaciu. Zaznaczając jednocześnie, że ważne jest podniesienie jego rangi i rozwój realizowanych w nim zadań.


W prezydium od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.