Wojewódzka Rada Młodzieży

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) odbyły się 5 listopada wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży, w których wzięli udział delegaci wytypowani podczas spotkań rejonowych.

Spotkanie zostało poprzedzone warsztatami na temat samorządności, podczas których zdefiniowano takie pojęcia jak demokracja czy samorządność oraz utrwalono w uczestnikach poczucie odpowiedzialności za kraj i środowisko lokalne. Uzmysłowiono także młodzieży, że udział w wyborach i referendach oraz oddanie ważnego głosu ma znaczenie dla rzeczywistości społecznej, w której żyje.

Warsztaty miały również na celu zachęcenie młodych ludzi do bardziej aktywnego udziału w życiu społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W trakcie ich trwania uczestnicy mogli dokładnie poznać kandydatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży i zaprezentować siebie, swoje zdolności, możliwości, pomysły oraz inicjatywy.

Odbyła się także zabawa terenowa, podczas której nie zabrakło zdrowej rywalizacji i współpracy, pracy w grupie oraz wspólnego podejmowania działań.

Po omówieniu Regulamin Wojewódzkiej Rady Młodzieży odbyły się wybory, które wyłoniły przewodniczącą rady – Dominikę Radomską z mysłakowickiego Ośrodka, jej zastępcę – Julię Mofinę z Hufca Pracy w Jeleniej Górze oraz sekretarza – Michała Mielczarka z hufca w Polkowicach.