Przegląd pieśni patriotycznej

5 listopada w auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz miejscowy hufiec.

Patronat nad konkursem objęli: poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec. Imprezę zorganizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego „Jestem Patriotą”, którego założeniem jest wzmacnianie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, ale także współuczestniczenia młodych ludzi w pielęgnowaniu tradycji.

Do przeglądu zgłosili się uczestniczy z 15 jednostek opiekuńczo-wychowawczych z województwa małopolskiego. Jury w składzie: Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Elżbieta Pasierb, nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu Izabela Handzel, instruktor Szkoły Muzycznej Piotr Kowalcze oraz społecznik i lokalny patriota Andrzej Bala oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny wystąpień.

Pierwsze miejsce zajął Łukasz Tarchała 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu, drugie – Stanisława Michałek i Natalia Strug z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej, a trzecie – Zespół „Zbierańcy” z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Przyznano również kilka wyróżnień: wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego otrzymała Izabela Sala z 6-25 Hufca Pracy w Bochni, wyróżnienie Wójta Gminy Lubień – Kamil Polak z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, wyróżnienie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Kacper Bukowski z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, wyróżnienie jury – Zespół „Przygrywka” z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, a specjalne wyróżnienie publiczności przyznano uczestniczkom z hufca w Limanowej. Dyplomy i wyróżnienia laureatom wręczył Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek.

Na zakończenie zebrani goście wysłuchali wystąpień najlepszych wykonawców oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej.


Laureatki konkursu odbierają statuetkę. Od prawej: komendant 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej Marta Augustyn, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, obok laureatek – Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec.