Staże w Wołowie

Staże to ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dla jego uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wołowie (Dolnośląska WK).

Po pełnej ścieżce wsparcia oraz specjalistycznym kursie zawodowym uczestnicy zdobywają doświadczenie oraz poszerzają swoją wiedzę w zakładzie PCC Apakor Sp. z o.o. w zawodzie spawacza-montera. Taka forma wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który jest zobowiązany udzielić uczestnikowi wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych