Porozumienie o współpracy

4 listopada 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Komendy Głównej OHP zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym (ITeE – PIB) w Radomiu, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. inż. Adama Mazurkiewicza oraz Kierownika Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr. inż. Krzysztofa Symelę.

W spotkaniu wzięli również udział zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

W ramach porozumienia OHP oraz radomski Instytut podejmą współpracę w zakresie badań naukowych, rozwoju i doskonalenia oferty OHP w zakresie edukacji i rynku pracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć wydawniczych z wykorzystaniem potencjału wydawniczego i poligraficznego ITeE-PIB oraz organizowania wspólnych seminariów, konferencji i warsztatów. Współdziałanie zaowocuje również rozwojem zawodowym kadry OHP.

Najbliższym, wspólnie realizowanym przedsięwzięciem będzie zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego laboratorium (i-Lab) w jednej z jednostek organizacyjnych OHP – Młodzieżowym Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej w Sulęcinie. Jest to inspirujące, innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane, aby przenosić użytkowników z ich codziennego środowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Stanowi doskonałe wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej. Zastosowane w nim, łatwe w użyciu oprogramowanie komputerowe, wspomagające realizację sesji w i-Labie, pozwala na anonimowe zaangażowanie wszystkich uczestników, szybką dyskusję, współpracę i głosowanie.

Laboratorium będzie miejscem twórczej pracy kadry OHP oraz młodzieży. Doradcom zawodowym posłuży do wypracowania nowych metod i instrumentów wykorzystywanych w codziennej pracy z młodzieżą. Młodzi beneficjenci również będą mogli wziąć aktywny udział w tworzeniu wspólnych rozwiązań bieżących problemów.

 


Na zdjęciu porozumienie podpisują Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z lewej) oraz dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz. Stoją od prawej: kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr inż. Krzysztof Symela, zastępcy Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk i Renata Wicha oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.