Zdobywają doświadczenie

Podopieczni Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – trzymiesięczne staże zawodowe. Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy.

W trakcie stażu młodzież zapoznaje się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw, panującymi tam zasadami oraz kształtuje i rozwija kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość.

Uczestnicy podkreślają, że doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, by się rozwijać i otrzymywać atrakcyjne oferty pracy, a staż jest doskonałą formą zdobywania umiejętności cenionych w pracy zawodowej. Stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych znajomości, które mogą okazać się pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych