Oddali hołd bohaterom

Delegacja Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie wzięła udział 12 września w uroczystościach z okazji 80 rocznicy Bitwy nad Bzurą, będącej największą bitwą obronną Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, po czym zebrani przeszli na cmentarz wojskowy pod pomnik poległych, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień, w których podkreślono heroiczną postawę żołnierzy. Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel wraz z wychowankami złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych. Wieńce złożyły też inne delegacje, wśród których znaleźli się przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego z Łodzi, władz lokalnych, Wojska Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu. Tam odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu warszawskich aktorów.

Wieczorem przedstawiciele Rady Młodzieżowej z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie zorganizowali dla uczestników wieczornicę poświęconą największej bitwie kampanii wrześniowej – Bitwie nad Bzurą. Młodzież przedstawiła zebranym postać gen. Tadeusza Kutrzeby, dowódcy armii „Poznań”, twórcy i realizatora zaczepnego wyjścia nad rzekę Bzurę. Przypomniano także historię i przebieg bitwy, jak również dyskutowano o bohaterstwie i heroiczności polskich żołnierzy, którzy brali udział w kampanii wrześniowej. Spotkanie zakończyło się minutą ciszy upamiętniającą poległych bohaterów.