Posiedzenie Wojewódzkiej Rady

18 października zainaugurowała swoją działalność Wojewódzka Rada Programowa przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podziękował Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za przyjęcie funkcji przewodniczącego Rady i wręczył akt powołania (zdjęcie u góry).

Zebranym zaprezentowano cele i kierunki działalności Lubuskiej Komendy w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy (Wojewódzki Komendant Krzysztof Galerczyk), projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez Komendę (kierownik zespołu projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Marta Betka) oraz omówiono proces kształcenia i wychowania uczestników OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich (kierownik OSiW Krzysztof Woźniak). Przedstawiono również projekt nowego budynku dla strzeleckiego Ośrodka.

rada_img_9872W obradach wzięli ponadto udział: prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Mariusz Kruk, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim Jerzy Korolewicz, prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Zbigniew Pytka, z-ca Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim st. bryg. Przemysław Gliński, Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Augustyn Wiernicki oraz radny Rady Miasta Zielonej Góry Jacek Budziński.

Podsumowaniem spotkania było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących wsparcia działań LWK OHP w zakresie kształcenia, wychowania, rynku pracy oraz wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim.

W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Zielonej Górze. Komendant zapoznał m.in. zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP. Podjął również temat rekrutacji młodzieży do zielonogórskich jednostek podkreślając konieczność większego zaangażowania pracowników. Z kolei Komendant Renata Wicha zwróciła uwagę na przestrzeganie terminowości nadsyłania dokumentów oraz rzetelności ich opracowywania.