Zachować pamięć

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy gościło między 17 a 22 października 43 młodych Polaków, Niemców i Białorusinów, którzy w ramach trójstronnej wymiany młodzieży pn. „Zachować pamięć” zmierzyli się z tematem II wojny światowej oraz trudnej historii ich ojczyzn. Celem spotkania było promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji i kultury pamięci, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, upamiętnienie ofiar wojny i Holokaustu oraz umożliwienie młodzieży uczenia się historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości.

Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu brali udział w grach i zabawach integracyjnych oraz wieczorku międzykulturowym, podczas którego prezentowali kulturę, historię i geografię swoich krajów, stroje i zabawy ludowe oraz kulinarne specjalności. Przedstawili także opracowane przed przyjazdem prezentacje multimedialne dotyczące miejsc pamięci II wojny światowej znajdujących na terenie ich państw. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości w czasie omawiania poszczególnych miejsc pamięci było podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Młodzież uczestniczyła również w dyskusji prowadzonej aktywizującą metodą metaplanu. Tworząc plakat będący graficznym zapisem debaty, młodzi ludzie zastanawiali się, w jakim kierunku zmierza dzisiejsza Europa.

Jednym z zamierzeń projektu było także umożliwienie odwiedzenia i poznania historii miejsc pamięci hitlerowskiego terroru w okolicach Białej Podlaskiej oraz byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie.

Na zakończenie pobytu w Roskoszy uczestnicy wymiany pracowali nad artystyczną formą przekazu pokojowego. Metodą speed drawingu zobrazowali najważniejsze punkty programu. Powstały zdjęcia i plakaty z pokojowymi hasłami oraz wideoklip, w którym młodzi ludzie utworzyli napis „Peace” i wspólnie odśpiewali balladę Hallelujah. Na uroczystej kolacji pożegnalnej otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Wymiana odbyła się w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.