Pamiętali o rocznicy

W uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej wzięła udział delegacja 13-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie. Znicze w miejscach pamięci zapalili także uczestnicy OSiW z Iwonicza.

Uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w Jędrzejowie rozpoczęły się 1 września o godzinie 12.00. W obchodach udział wzięli: Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, delegacje szkół, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podopieczni 13-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie wraz z kierownikiem Bożeną Kucybałą i wychowawcą Janem Hablem.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego, odczytany został także apel poległych. Następnie głos zabrali goście. Całość zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.

Z kolei uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wraz z pedagogiem Tomaszem Józefowiczem i wychowawcą Małgorzatą Zywar, udali się na miejscowy cmentarz parafialny, aby pomodlić się i oddać hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej.

Wizyta na cmentarzu była żywą lekcją historii. Młodzież miała możliwość zapoznania się z wydarzeniami, które miały miejsce w Lesie Grabińskim, położonym na granicy miejscowości Iwonicz i Lubatowej. Tam, 24 lipca 1944 roku batalion SS-Galizien pod dowództwem barona Engelsteina, komendanta niemiecko-ukraińskiego i jego zastępcy, ukraińskiego majora lek. wet. Władimira Najdy, zamordował strzałem w tył głowy 72 aresztowanych, przywiezionych z więzienia w Jaśle. Byli to w większości członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Przedstawiciele młodzieży wraz z wychowawcą z 9-13 Hufca Pracy, tradycyjnie zapalili także znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu.

II wojna światowa jest w opinii historyków uznawana za najtragiczniejszy konflikt zbrojny w historii ludzkości. – Upamiętnianie wydarzeń z nią związanych, pozwala wpoić młodzieży zasady i wartości, dzięki którym podobne wydarzenia nie będą miały już miejsca. Pamięć o naszych przodkach, poległych w trakcie tych tragicznych wydarzeń wciąż jest żywa. Warto pamiętać, że oddali oni życie za ojczyznę – mówią wychowawcy.