Kolejne porozumienie

Otoczeniu kompleksową opieką uczniów wymagających wsparcia w procesie edukacji i wychowania służy podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie a Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.

Porozumienie o współpracy parafowali 20 sierpnia Komendant Wojewódzki OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś i Antoni Kłosowski, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli oraz Janina Statowska, kierownik biura.

Celem porozumienia jest poszerzenie współpracy w procesie rekrutacji uczniów zainteresowanych odbyciem praktycznej nauki zawodu, współdziałanie
w procesie edukacji, wychowania i resocjalizacji młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Izba reprezentuje łącznie ponad 1,3 tys. firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zrzeszonych w cechach oraz spółdzielniach rzemieślniczych i ponad dwa tysiące pracowników młodocianych szkolących się w wybranym zawodzie. W sumie w podkarpackich zakładach rzemieślniczych pracuje blisko siedem tysięcy pracowników.