Sukces absolwenta

Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) odwiedził Tomasz Wawrzynek, ubiegłoroczny absolwent jednostki. Jego osiągnięcia zawodowe i osobiste mogą być dla innych przykładem i podpowiedzią przy wyborze nowej drogi życia.

Obecnie Tomasz Wawrzynek pracuje w Zakładach Budowy Urządzeń Dźwignicowych w Dąbrowie Tarnowskiej. To największy pracodawca w regionie. Wawrzynek przygotowanie zawodowe odbywał w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Zakład, w którym znalazł zatrudnienie jest bardzo otwarty na młodych i perspektywicznych ludzi. Ubiegłoroczny absolwent wiąże z nim swoją zawodową przyszłość, ponieważ daje możliwość ciągłego rozwoju.

Spotkanie w jednostce było również okazją do wspomnień związanych z trzyletnim pobytem w dąbrowskim hufcu. Tomasz ze szczególnym sentymentem podkreślał, jak ważne w jego rozwoju osobistym były pomoc i wsparcie, które otrzymał od wychowawców. W tym czasie należał do Klubu Aktywnych i dał się poznać jako osoba pełna pomysłów, życzliwa, pracowita i konsekwentnie realizująca założone cele.

Tomasz Wawrzynek jest także zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu informatycznego dla uczestników OHP. Swoje umiejętności i zainteresowania rozwija w pracy zawodowej, ale też poza nią. Z jego usług korzystają firmy graficzne, dla których przygotowuje różnorodne materiały.

Relacja z XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej tutaj.

Pomimo obowiązków związanych z pracą zawodową, utrzymuje stały kontakt z hufcem oraz działa w Klubie Absolwenta.