EKO OHP

Od kwietnia tego roku uczestnicy 13-5 Hufca Pracy w Końskich (Świętokrzyska WK) biorą udział w projekcie pod nazwą ,,EKO Patrol”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W ostatnim czasie, w ramach zajęć młodzież zbudowała budki lęgowe dla nietoperzy.

Pretekstem do utworzenia grupy pod nazwą „EKO drużyna” była fascynacja ekologią i środowiskiem naturalnym okolic Końskich. W ramach jej funkcjonowania, młodzi ludzie podjęli się systematycznych działań na rzecz poprawy warunków bytowych i lęgowych ptaków z obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej. Projekt podzielono na części. Pierwszą z nich stanowił wykład na temat życia nietoperzy i sposobu ich funkcjonowania.

Następnie młodzież pod opieką doświadczonych ekologów oraz Zbigniewa Fijewskiego, przedstawiciela Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego w zaprzyjaźnionej stolarni zbudowała budki lęgowe, właśnie dla tych ssaków.

Gotowe budki ze stolarni przewieziono na teren miejscowości Gatniki i  Wincentowa oraz Sielpi Wielkiej w rejonie obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej. Dzięki wspólnym wysiłkom, zamontowano je na wcześniej wyszukanych podczas zajęć warsztatowych w plenerze drzewach.

„EKO drużyna” z Końskich w ramach projektu ma już kolejny plan. Tym razem młodzież będzie chciała wykonać gniazda i platformy lęgowe dla orlika krzykliwego, orlika białego i bociana.