W Kraśniku i Chełmie

Od początku sierpnia na terenie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP trwają kursy zawodowe, które dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w handlu.

W Kraśniku sześć uczestniczek uczy się obsługi kasy fiskalnej, wystawiania faktur i rachunków, rozliczania sprzedaży i raportowania. Poznaje prawa konsumenta, podstawy handlu oraz budowania dobrego wizerunku firmy.

Mężczyźni z kolei szkolą się w zawodzie magazyniera. Uczestnicy kursu, który trwa łącznie 150 godzin poznają zasady sporządzania, dekretowania i przechowywania dokumentów handlowych, inwentaryzacji oraz przyjmowania towarów na podstawie faktury VAT.

W Chełmie w ramach tych samych kursów szkoli się dziesięć osób. – Uczestnicy kursów to osoby bezrobotne w wieku od 18 do 25 lat, a projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to prawdziwe, profesjonalne zajęcia, trzymiesięczne staże, a następnie pewne zatrudnienie – mówi Wiesław Wróblewski z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, lokalny koordynator projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych