Konferencja w Dobieszkowie

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyła się 19 października Łódzka Regionalna Rada Rodziców, w której uczestniczyło 200 rad rodziców, przedstawiciele delegatur Łódzkiego Kuratorium Oświaty, łódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz samorządu terytorialnego.

Gośćmi obrad byli posłowie i senatorowie z regionu. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół. Ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu było także przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół.

Konsolidacja środowisk rad rodziców prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców czyli utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Rad rodziców to także ważny temat spotkania.