Wymiana polsko-łotewska

Czworo uczestników toruńskiego Środowiskowego Hufca Pracy wzięło udział w wymianie młodzieży w ramach projektu „Eco city and youth social inclusion”,  który koordynuje organizacja JO Ligzda z miasta Rujieny na Łotwie, gdzie gościła młodzież.

W czasie kilkudniowego pobytu, jaki poprzedziła wizyta przygotowawcza w kwietniu tego roku, młodzież miała okazję przybliżyć swoją kulturę, przeprowadzić autorskie zajęcia o tematyce ekologicznej czy aktywnym udziale w życiu społeczności lokalnej.

Toruńska grupa przedstawiła piękno regionu Kujaw i Pomorza. Pokazała polskie tradycje oraz nauczyła uczestników robienia naturalnych kosmetyków. Pozostały czas wypełniały spotkania przygotowane przez organizatorów z JO Ligzda. Była to wizyta w parku linowym, warsztaty ekologiczne w Valmierji oraz wyjazd rekreacyjny  pod namiot. Młodzież dzięki projektowi poszerzyła swoją wiedzę na temat ekologii oraz recyklingu, a także nabyła umiejętności z zakresu włączania niepełnosprawnych w społeczeństwo.

 

W wymianie wzięło udział 35 osób z siedmiu krajów – Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Włoch i Polski. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+.