Podkarpacki projekt

Zwiększenie samooceny, nauka sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie – to główne cele projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie i Przemyślu oraz w 9-1 Hufcu Pracy w Rzeszowie (Podkarpacka WK).

10-godzinne warsztaty pomogły uświadomić młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek, wpływa na ocenę naszych kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress code’u oraz sposoby stylistów, każdy może stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach życiowych, jak np. rozmowa o pracę, rozmowa z przełożonym i wiele innych.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych