Jak cię widzą, tak cię piszą

Warsztaty kreowania wizerunku z usługą stylisty i przeprowadzeniem metamorfozy odbyły się w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia zrealizowano w ramach zadania projektowego „Wsparcie zatrudnienia”, a ich celem było zwiększenie samooceny i kompleksowego przygotowania uczestników do wejścia na rynek pracy.

W Tomaszowie Lubelskim zajęcia odbyły się 26 lipca. Omawiano m.in. wizerunek w pracy i podczas rozmów kwalifikacyjnych, analizę kolorystyczną oraz zasady i składowe dobrego wizerunku, sposoby korygowania dysproporcji sylwetki, dobór fasonów, rozmiarów i dodatków.

Młodzież miała również możliwość uczestnictwa w konsultacjach dotyczących podstaw makijażu, technik nakładania kosmetyków, doboru kolorystyki do typu urody i okazji.

– Głównym celem warsztatów było uświadomienie młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress code’u oraz sposoby stylistów każdy może stać się pewniejszy w różnych sytuacjach życiowych, takich jak rozmowa o pracę, rozmowa z przełożonym czy wystąpienia publiczne – mówi Dominika Janicka, opiekun grupy.

W Kraśniku warsztaty dla uczestników projektu z kreowania wizerunku odbyły się 27 czerwca. Dziesięć osób miało okazję poznać zasady stosowania ubioru odpowiedniego do sytuacji, wizerunku w pracy i podczas rozmów kwalifikacyjnych, wizerunku osobistego. Konsultacje obejmowały również kwestie doboru kosmetyków i dbania o siebie, zwiększenie samooceny uczestników oraz sposoby autoprezentacji. Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przeszli metamorfozę i otrzymali stroje, które mogą być przydatne w sytuacji rozmów o pracę.

Zajęcia z kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w grupie w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie przeprowadzono 26 czerwca. Tam również poza zdobyciem wiedzy jakie są zasady kreowania wizerunku w pracy i podczas rozmów kwalifikacyjnych, uczestnicy mogli skorzystać z usług makijażystki i fryzjera, a także przy pomocy stylisty mogli dobrać stroje.

 – Prowadzący podkreślali, że nasz wizerunek wpływa na nasz rozwój zawodowy i karierę. Podczas warsztatów uczestnikom towarzyszyły emocje związane z doborem ubrań – dodaje Katarzyna Kapica, opiekun grupy.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” potrwa do 31 października. Jego zasadniczym elementem są szkolenia zawodowe oraz staże u pracodawców, które mają pomóc uczestnikom w znalezieniu pracy. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych