„Być młodym Europejczykiem”

To tytuł projektu, który w dniach od 10 czerwca do 20 czerwca 2019 r. realizowała we Włoszech Podkarpacka WK w ramach grantu przyznanego przez Vedogiovane Società Cooperativa Sociale oraz wsparcia programu Erasmus+.

Wzięło w nim udział 36 młodych osób w wieku od 17 do 23 lat z instytucji proedukacyjnych i prospołecznych z Włoch, Francji, Łotwy i Polski. Projekt odbył się w miasteczku Crodo w regionie Verbania Piemont we Włoszech, gdzie młodzież miała szansę spotkać się ze swoimi rówieśnikami kształcącymi się w różnych profesjach zawodowych popularnych we włoskich miastach i wsiach.

Przez dziesięć dni młodzi ludzie uczestniczyli w licznych nieformalnych działaniach edukacyjnych, weryfikowali i rozwijali swoje kompetencje zawodowe. Brali również udział w codziennych zajęciach nauki języka obcego, zajęciach muzycznych, sportowych. Docelowo projekt dostarczył uczestnikom nowych kompetencji i kwalifikacji, które zaprocentują na drodze ich przyszłej kariery zawodowej.

  

Podczas dziesięciodniowego projektu młodzież brała czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach wykazując duże zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań i obowiązków. Dzięki integracji z rówieśnikami z innych krajów młodzi ludzie mieli szansę zweryfikować znajomość języka angielskiego i włoskiego, w tym słownictwo branżowe właściwe dla zawodów, w których się kształcą. W programie nie zabrakło również atrakcyjnych wyjazdów turystycznych m.in. do Mediolanu, Domodossoly, w Alpy Bergamskie czy nad liczne jeziora położone w Dolinie Ossola.

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty Youthpass oraz uczestnictwa w kursie językowym.