Doradztwo w ramach projektu

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 14 czerwca 2019 r. zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy z przemyskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorota Markowska-Słysz omówiła zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, redagowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. W programie znalazły się również prezentacje multimedialne, a także projekcja filmów dotyczących m.in. rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji oraz zawodów przyszłości. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość dokonania samooceny oraz określenia swoich predyspozycji zawodowych.

W kolejnym etapie realizacji projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów oraz kursach zawodowych, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych