Kreowanie wizerunku

W dniach 10, 11 i 13 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie odbyły warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Świętokrzyska WK).

Były one połączone z usługą stylisty i obejmowały też zakup ubioru oraz metamorfozę. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży istotnej roli ich wyglądu zewnętrznego podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy z jędrzejowskiej grupy projektowej aktywnie brali udział w warsztatach, podczas których zostali poddani m.in. zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym. Omówiono ponadto tematy dotyczące kreowania wizerunku m.in.: analizę kolorystyczną, kształtowanie własnego stylu, zasady dress code, savoir-vivre w pracy, mowę ciała i jej znaczenie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych