Alternatywa dla wirtualnego świata

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce wraz z podopiecznymi „Chmielnickiego Miejskiego Związku Polaków im. W. Reymonta” działającego na Ukrainie realizowała w dniach 10-16 czerwca 2019 r. projekt pn. „Alternatywa dla wirtualnego świata”.

Tematem przewodnim spotkania było poszukiwanie przez młodzież alternatywnych form spędzania wolnego czasu – innych niż wirtualna rzeczywistość. Młodzi ludzie wspólnie zaplanowali cykl zajęć, które nawiązywały do głównego tematu projektu.

Podczas warsztatów z redagowania artykułów uczestnicy próbowali tworzyć profesjonalne notatki pod okiem trenera Aliny Lelito – Redaktor gazety „Z doliny Grajcarka”. Opracowali także zasady przebiegu spotkania w trzech językach (angielskim, polskim i ukraińskim).

  

12 czerwca młodzież spędziła w Muzeum Pienińskim, gdzie miała okazję usystematyzować wiedzę na temat kultury regionu. Następnie brała udział w warsztatach w domu seniora, gdzie rozmawiano m.in. o czasach bez telefonu, elektryczności czy internetu, a także jak dawniej wyglądał obieg informacji i skąd czerpano wiedzę. Podsumowaniem spotkania były zajęcia integracyjne, w których uczestniczyła młodzież z Polski, Ukrainy oraz seniorzy. Jednym z ich efektów było stworzenie fotorelacji ze spotkania.

Dodatkowo każdego dnia młodzi ludzie uczestniczyli w grach terenowych poznając walory Pienińskiego Parku Narodowego. Odbyły się również animacje językowe oraz debata na temat wad i zalet spędzania wolnego czasu poprzez aktywność fizyczną.

Projekt odbył się w ramach programu Erasmus+.