Warsztaty i zajęcia

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, zaś w Dąbrowie Tarnowskiej 40-godzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Celem zajęć w Gorlicach, w których bierze udział 12 osób jest nabycie umiejętności z zakresu poszukiwania zatrudnienia oraz pomoc w wyborze właściwej drogi zawodowej. Podczas pierwszego spotkania doradca zawodowy skupił się przede wszystkim na budowaniu pozytywnych relacji w grupie oraz wzajemnej integracji. Wykorzystane narzędzia pracy tj. puzzle, testy, układanki, ćwiczenia ruchowe w grupach, pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać oraz pogłębić wiedzę na temat instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.

W czasie kolejnych zajęć młodzi ludzie określą najbardziej skuteczne metody poszukiwania pracy, nauczą się jak w profesjonalny sposób sporządzić dokumenty aplikacyjne, a także przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto zostanie omówiona aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

W Dąbrowie Tarnowskiej doradca zawodowy zapoznał uczestników projektu z programem warsztatów, ustalono zasady współpracy oraz spisano kontrakt. Następnie młodzi ludzie wykonywali ćwiczenia i testy, których celem było poznanie się, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zintegrowanie grupy. Uczestnicy stworzyli wizytówki swoich umiejętności, a podczas ich prezentacji zastanawiali się, które z nich można wykorzystać podczas poszukiwania pracy i w jaki sposób dokonać autoprezentacji w trakcie rozmowy z pracodawcą.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych