Doradztwo zawodowe

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym realizują uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie (Dolnośląska WK).

Podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy miał okazję uzyskać niezbędne informacje o sytuacji każdego uczestnika przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. Rozmowa stanowiła punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Zajęcia miały na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych, a także określenie predyspozycji pod kątem planowania przyszłej kariery zawodowej. Wszystkie zebrane informacje były kluczowe do opracowania Indywidualnych Planów Działania.

Od dnia 27 maja 2019 roku trwają zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, które są drugą formą wsparcia realizowaną w ramach projektu. Ich program obejmuje zakres tematyczny, który przygotowuje osoby bierne zawodowo do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Celem spotkań jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej, jak i o swoim funkcjonowaniu pod kątem innych aspektów życia. Zajęcia polegają głównie na odkrywaniu swoich zainteresowań, nauce wyrażania uczuć i emocji.

Podczas kolejnych spotkań poruszone zostaną tematy dotyczące poruszania się po rynku pracy czy działania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Uczestnicy zdobędą również umiejętności praktyczne na temat różnorodnych technik poszukiwania pracy, między innymi stworzą swój życiorys i list motywacyjny, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych