Rozpoczęcie w Legnicy

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy (Dolnośląska WK) rozpoczęli 23 maja 2019 r. zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego.

W trakcie kolejnych spotkań młodzi ludzie otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, który na podstawie Indywidualnego Planu Działania ma możliwość postawienia diagnozy oraz sporządzenia opinii o danym uczestniku. Pomoże to w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej, doborze kursu zawodowego oraz podjęciu stażu u lokalnego pracodawcy.

Każdy uczestnik poprzez Indywidualny Plan Działania ma za zadanie odpowiedzieć doradcy jakie są jego zainteresowania, jakie ma zdolności, co sprawia mu trudności, jak również ma możliwość poznania swojego systemu wartości oraz cech osobowości.

Zajęcia zakończą się 30 maja br., a 5 czerwca rozpoczną się grupowe spotkania z doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych