Odkrywanie potencjału

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – to pierwsza forma wsparcia realizowana przez uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK).

Mają one na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb zawodowych i edukacyjnych uczestników projektu, a także zbadanie ich potencjału, tj. predyspozycji, zainteresowań, umiejętności.

Podczas kolejnych spotkań zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, który pomoże w wyborze najlepszej możliwej ścieżki kariery zawodowej dla każdego z uczestników. Na zakończenie zajęć doradca zawodowy opracuje szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędną do wyboru m.in. kursu zawodowego oraz pozostałych rekomendowanych form wsparcia w projekcje.

Uzupełnieniem spotkań z doradcą zawodowym będą 40-godzinne grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, między innymi z zakresu poruszania się po rynku pracy, tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.