W hołdzie Papieżowi

W 14 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, 2 kwietnia 2019 r., młodzież i kadra jednostek OHP jak co roku oddała hołd wielkiemu rodakowi i patronowi Ochotniczych Hufców Pracy.

Świętokrzyska WK

Podopieczni starachowickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP spotkali się pod pomnikiem Papieża w Kałkowie i przy kościele św. Judy w Starachowicach, aby zapalić znicze, symbolizujące chrześcijaństwo, obecność Boga wśród ludzi oraz metaforę wiary w życie wieczne. Znicze dla św. Jana Pawła II to symbol jego kapłaństwa i pontyfikatu, który niósł światło, wiarę i otuchę nie tylko Polakom, ale wszystkim potrzebującym duchowego wsparcia i pokoju.

  

Uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie czcząc pamięć św. Jana Pawła II udali się pod Jego pomnik, gdzie zapalili znicze i odmówili modlitwę. W godzinę śmierci Papieża Polaka o 21:37 oddali się zadumie, odśpiewali jego ulubioną pieśń „Barkę” oraz wysłuchali prelekcji na temat życia i działalności Korola Wojtyły pamiętając, że jest on patronem Ochotniczych Hufców Pracy.

  
Małopolska WK

Również młodzież z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach upamiętniła 14 rocznicę śmierci patrona Ochotniczych Hufców Pracy świętego Jana Pawła II biorąc udział w spotkaniu i projekcji filmu „Karol, który został świętym”. Wychowawca zwrócił szczególną uwagę na dorobek pontyfikatu Ojca Świętego jako orędownika i przyjaciela młodzieży. Po obejrzeniu filmu uczestnicy udali się pod mozaikę z wizerunkiem św. Jana Pawła II znajdującą się przy Kościele Parafialnym w Niepołomicach, przy której zapalono znicz i złożono wiązankę kwiatów.

W intencji swojego patrona modlili się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela w Proszowicach wychowankowie miejscowego 6-6 Hufca Pracy. Następnie wszyscy przeszli pod pomnik ku czci Ojca Świętego, gdzie zapalili znicz. Wyjście poprzedziły zajęcia w hufcu, podczas których młodzież dowiedziała się jak wyglądała pierwsza podróż apostolska Papieża Jana Pawła II do Polski. Właśnie wtedy Papież wypowiedział symboliczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. W ten sposób wychowawca nawiązał do zbliżającego się XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.

Młodzież z wadowickiego hufca po wysłuchaniu historii życia i nauczania Jana Pawła II udała się wraz z wychowawcami pod pomnik Ojca Świętego, który znajduje się przy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Następnie przedstawiciele wadowickiej jednostki zapalili znicz i uczcili pamięć patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Uczestniczki bocheńskiego hufca przygotowały gazetkę poświęconą 14 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uczestnicy hufca podczas zorganizowanej pogadanki na temat św. Jana Pawła II podzielili się swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi Jego życia, twórczości oraz pielgrzymek. Spotkanie było okazją do wspomnień o Światowych Dniach Młodzieży, których inicjatorem był św. Jan Paweł II, a uczestnicy bocheńskiej jednostki mieli okazję wziąć w nich udział. Na zakończenie zorganizowanego przedsięwzięcia odczytano fragmenty przemówień Ojca Świętego do młodzieży.

Z kolei młodzież 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej udała się pod pomnik Ojca Świętego znajdujący się w Rabce-Zdroju, gdzie zapaliła znicze i odmówiła modlitwę. Następnie uczestnicy przeszli ścieżkami drogi krzyżowej, która znajduje się przy kościele Marii Magdaleny, by przypomnieć postać Wielkiego Polaka. Młodzi ludzie zostali też zapoznani z regulaminem tegorocznego konkursu papieskiego pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi”.

Udział w uroczystościach skłonił młodych ludzi do rozważań na temat postaw życiowych. Mimo, iż od odejścia św. Jana Pawła II upłynęło już 14 lat, to jego nauki i przesłania są wciąż aktualne i pokazują przede wszystkim młodym ludziom, jakimi wartościami powinni się kierować w codziennym życiu.

Dolnośląska WK

2 kwietnia br. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Ząbkowic Śląskich wraz z wychowawcami spotkała się w świetlicy, by oddać cześć św. Janowi Pawłowi II. Uczestnicy odczytali najpiękniejsze wiersze napisane przez Jana Pawła II oraz obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą historię życia papieża Polaka, w tym jego pielgrzymki czy spotkania z młodzieżą.

Ząbkowice Śląskie
Kolno

Podlaska WK

W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II młodzież z 10-7 Hufca Pracy w Kolnie wzięła udział w spotkaniu, podczas którego wspominano osobę Papieża Polaka, jego życie, dokonania. Uczestnicy wykonali również plakat w formie kolażu o świętym Janie Pawle II oraz odśpiewali ulubioną pieśń Papieża Polaka – „Barkę”.